နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ

ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကိန်းဂဏန်းများ (နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ)

ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၁/၂၀၁၉) နှင့် ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၀) အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးချင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာ့အစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင် ပြောင်းလဲ စေခဲ့သော ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကန့်သတ်ထားသည့် အချို့သောလုပ်ငန်းများမှ အပ နိုင်ငံခြားသားများကို တန်းတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ထားပါသည်။
မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်သည် ကနဉီးထူထောင်ကာစ ဖြစ်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမည်မှာမလွဲမသွေဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ပြည်ပဈေးကွက်အတွေ့အကြုံရှိပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဗဟုသုတကြွယ်ဝသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များအတိုင်း ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် အစုရှယ်ယာများ စတင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့်ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့် လှစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆောင်ရွက်ရန်အဆင့်များ

အဆင့် ၁

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရမည်။

အဆင့် ၂

အဆင့် ၁ တွင် ထုတ်ပေးသည့်ထောက်ခံစာနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော ဘဏ်တစ်ခုတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်း
အဝယ်ဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်။ ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့် ဘဏ်စာရင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့အစည်း များအတွက် Resident Kyat Account for Securities (R-KAS)
(ခ) ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များအတွက် Nonresident Kyat Account for Securities (N-KAS) နှင့် Nonresident Foreign Currency Account for Securities (N-FAS)

အဆင့် ၃

ထောက်ခံစာထုတ်ပေးသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၌ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်။

(မှတ်ချက်) နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ် နိုင်ရန် R-KAS သို့မဟုတ် N-KAS နှင့် N-FAS ဘဏ်စာရင်းများ ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘဏ် စာရင်းများဖွင့်လှစ်မည့်နိုင်ငံခြားသားသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု မှထောက်ခံစာပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်စာရင်းကို ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်၏ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၀) အရ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လျှောက်ထားသူသည် ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ် ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၀) နှင့်အခြားညွှန်ကြားချက်များအရ R-KAS သို့မဟုတ် N-KAS နှင့် N-FAS ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုရန်အတွက် ဘဏ်များထံ ညွှန်ကြားထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လစဉ်နိုင်ငံခြားသားများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

Month-Year Inflow Outflow Net Inflow
မတ်လ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၄.၄၂၀ ၄.၄၂၀